Wymiary i wilgotność

1. Wilgotność drewna: 8%±2%

2. Wymiary parkietu

 • grubość: 22 mm
 • szerokość: 60/70 mm
 • długść: 240-500 mm

3. Wymiary desek podłogowych

 • grubość: 20/22 mm
 • szerokość: 100-190 mm
 • długość: 1000-2000 mm

Tolerancja wymiarowa ±0,2 mm

Jakość - uwagi ogólne

 • Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1).
 • Jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).
 • Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoi rocznych oraz sęków do 3mm nie skupionych.
 • Zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.
 • Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni
  (z wyłączeniem klas Extra i Natur).
 • Wszystkie wady nie ujęte w dalszym opisie lub występujące w większym zakresie dopuszczalne są na lewej stronie

Dopuszczalne wady drewna

Parkiet dębowy - Natur
(według klasy ◯ - norma PN-EN 13226:2004)

 • naturalna barwa drewna
 • bez bieli
 • sęki zdrowe, zrośnięte, do 8mm

Parkiet dębowy - Rustikal
(według klasy △ - norma PN-EN 13226:2004)

 • sęki zdrowe, zrośnięte, do 10mm
 • sęki częściowo zrośnięte, nadpsute do 5 mm, nie skupione
 • bez bieli
 • nienaturalne przebarwienia
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie do 15mm długości
 • pęknięcia czołowe pojedyncze do 5mm długości, przechodzące na płaszczyznę prawą, występujące sporadycznie.

Parkiet dębowy - Gestreift
(według klasy △ - norma PN-EN 13226:2004)

 • biel do 50% górnej płaszczyzny
 • sęki zdrowe, jasne, nie kontrastujące z drewnem, do 5mm, występujące pojedynczo, sporadycznie
 • zróżnicowana barwa drewna, naturalne przebarwienia
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie o głębokości do 1mm i długości do 20mm, występujące sporadycznie.

Parkiet dębowy - klasa III
(według klasy ☐ - norma PN-EN 13226:2004)

 • biel bez ograniczeń
 • przebarwienia
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie do 30mm długości
 • pęknięcia czołowe do 10mm długości
 • sęki zdrowe zrośnięte do 15mm,
 • sęki częściowo zrośnięte, nadpsute do 10mm, występujące pojedynczo
 • otwory po szkodnikach, małe, występujące sporadycznie.

Parkiet dębowy - PZ - kategoria pozaklasowa
(według "klasy wolnej" - norma PN-EN 13226:2004)

 • Wszystkie cechy drewna dopuszczalne bez ograniczeń wielkości lub ilości, pozwalające na wykorzystanie nie mniej niż 70% materiału
 • uzyskany materiał posiada odpowiednią wytrzymałość i odporność na zużycie posadzki
 • dopuszczalne odstępstwa od wymiarów nominalnych do 10%
 • Biel zdrowy - dopuszczalny
 • Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute) - dopuszczalne
 • Żółte zabarwienie - dopuszczalne
 • Pęknięcia powierzchniowe - dopuszczalny
 • Zakorki - dopuszczalne
 • Ukośny przebieg włókien - dopuszczalny
 • Rdzeń zdrowy - dopuszczalny
 • Ślady po przekładkach - dopuszczalne
 • Promienie rdzeniowe - dopuszczalne
 • Biodegradacja - dopuszczalna.

Dopuszczalne wady obróbki

 • płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm;
 • płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2mm, szerokości do 5mm i do 1/3 długości deszczułki;
 • boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3mm;
 • czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości deszczułki;
 • wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki.

Przechowywanie

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża.

Transport

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Zastrzeżenie dotyczące reklamacji

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu. Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji.