O firmie

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE

Uwagi ogólne:

 • z uwagi na niemożliwe do uniknięcia błędy przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1),

 • jakość poszczególnych klas ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej),

 • przy ocenianiu jakości nie bierze się pod uwagę słoistości, naturalnych przebarwień oraz sęków do 3mm nie skupionych,

 • zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach,

 • zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni,

 • wilgotność drewna: 8% ± 2%.

Uwagi ogólne:

 • z uwagi na niemożliwe do uniknięcia błędy przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1),

 • jakość poszczególnych klas ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej),

 • przy ocenianiu jakości nie bierze się pod uwagę słoistości, naturalnych przebarwień oraz sęków do 3mm nie skupionych,

 • zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach,

 • zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni,

 • wilgotność drewna: 8% ± 2%.